Sürdürülebilirlik Politikası

Armas Hotels Sürdürülebilirlik Politikası

01 Hazirane 2023, Hayat
Sürdürülebilirlik Politikası

    Armas Hotels olarak;
Günümüz turizminde; istihdam yaratan, toplumların refah seviyesiniyükselten, doğayı korumak için bize daha fazla neden veren ve birbirinden farklı din, ırk ve milliyetler arasında olan insanların birbirlerini daha iyi anlamasını sağlayan ve Dünya barışına direk katkı sağlayan stratejik bir sektör içinde hizmet verdiğimizin bilinciyle;

1.Kurumsallaşırken, uluslararası standartlara, yükümlü olduğumuz yürürlükteki ulusal ve uluslararası tüm mevzuata uygun işletim ve yönetim sistemimizi kurmayı, değişikliklerin takibi ve uygulanmasını, 

2.Kurumsallaşma sürecimizde tüm çalışan, misafir ve paydaşlarımızakurumumuzun ilkesel değerleri olan eşitlik, şeffaflık, güvenilir ve istikrarlı, duyarlı, örf-adet değerlerine sadık kalmayı,

3.Her zaman daha iyisini başarabileceğimizin inancı ile misafir memnuniyeti ve hizmet kalitemizi sürekli ölçmeyi, kalite yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmeyi, personelimizi bilinçlendirerek sistemin devamlılığını sağlamak için eğitimin sürekliliğine önem vermeyi,

4.%100 misafir odaklı olarak, şikâyet ve istekleri en hızlı, etkin bir şekilde çözümlemeyi ve geri bildirim alarak iyileştirmeyi,

5.Ürünün tedarikçiden sunuma kadar olan süreçte gıda güvenliğini sağlamayı,

6.İnsana ve topluma karşı sosyal sorumluluklarımızı yerine getirmede, kamu, sivil toplum kuruluşları ve diğer toplumsal gelişimi teşvik edecek faaliyetlere öncelik göstermeyi ve çevremize sahip çıkmak adına yaptığımız tüm faaliyetleri kamuoyuyla paylaşmayı,

7.Çocuk refahının ve çocukların her çeşit zarardan korunması için gerekli önlemleri almayı, faaliyetlerimizde Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Antlaşması’ na ye bağlılığı,

8.Çalışanlarımıza dil, din, ırk, renk, cinsiyet ayrımı yapmadan dürüst ve adil yaklaşıp, güvenli, istikrarlı, sağlıklı ve memnun olacakları çalışma ortamı sağlamayı,


9.İş sağlığı güvenliği, misafir güvenliği ve insan hakları ile ilgili yayımlanmış olan kanun, yönetmelik, mevzuat ve düzenlemelere uyarak, tüm gereklilikleri eksiksiz yerine getirmeyi,

10.Sürdürülebilirlik eğitimleriyle çevre duyarlılığını aşılamayı, bölgeye ait doğal ve kültürel mirası çalışanlarımıza tanıtmayı ve korunmasına destek sağlamayı,


11.Yerel istihdamı sağlayarak bölgesel kalkınmayı,

12.Kurulumuş tüm faaliyetlerinde mülkiyet/telif haklarını gözetmeyi, 

13.Sürdürülebilirlik ilkesiyle misafirlerimiz, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve paydaşlarımızla politikamızı paylaşmayı taahhüt ederiz.

 

 ÇEVRE VE ATIK YÖNETİMİ

Tesislerimizde çevre bilinci oluşturmak üzere öncelikle personellerimize ‘’Çevre Yönetimi Eğitimi’’ verilmektedir.

Tesislerimizde ‘’Sıfır Atık’’ kapsamında atık ayrışımı yapılmakta olup tesislerimiz belgelendirilmektedir.

Armas Hotels olarak ‘’ Çevre Günü’’ kapsamında tesis içi, çevresi ve sahilinde misafirlerinde katılımı ile atık toplama etkinlikleri düzenlenmektedir.

Paydaşlarla iletişim mail ile sağlanarak kağıt israfı önlenmektedir.

Çevreye duyarlı satın alma yapılmakta ve yerel tedarikçilere öncelik verilmektedir.

Tesis faaliyetleri sonucu oluşan tehlikeli ve tehlikesiz atıklarımız düzenli olarak lisanslı firmalara bertaraf ve geri dönüşüm amacı ile gönderilmektedir.

Kimyasalların dökülmelerine karşı taşma havuzları içinde muhafaza edilmektedir.

 

 

ENERJİ YÖNETİMİ

Tesislerimizde enerji tasarruflu ampuller ve cihazların kullanımına önem verilmektedir.

Yenilenebilir enerji kullanımı ve elektrik üretimi amacı ile tüm tesislerimizde Güneş Enerji Sistemi kurulumu projelendirilmektedir.

Tesislerimizde güneş ışığı kullanılarak ısı enerjisi elde edilmekte ve sıcak su ihtiyacının büyük bir kısmı yenilenebilir enerji ile sağlanmaktadır.

Hareketin az olduğu alanlarda fotoselli lambalar kullanılarak enerji tasarrufu sağlanmaktadır.

Oda aydınlatmaları ve iklimlendirmeleri energysaver sistemine bağlı olup gereksiz enerji sarfiyatının önüne geçilmektedir.

Tesis bahçe ve genel alan aydınlatmaları timerlı olup gün ışığından maksimum verim alınarak enerji tasarrufu yapılmaktadır.

 

 

 SU YÖNETİMİ

Armas Hotels olarak Su Yönetim Planı oluşturulmuştur

Tesis musluklarında su tasarruflu perlatörler ve fotoselli bataryalar  kullanılmaktadır.

Çift butonlu rezervuarlar tercih edilerek su israfının önüne geçilmektedir.

Tesis geneli su kaçakları takip edilerek hızlı bir şekilde Teknik Departmanca müdahale edilmektedir.

Atık sular ASAT a bağlı olarak analiz edilerek tesislerimiz Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı almaktadır.

Atık yağlar toplanıp Lisanslı firmalarca bertaraf edilmekte olup miktarları takip edilerek atık su hattına karışması engellenmekte, ayrıca rutin olarak bakteri uygulaması yapılmaktadır.

Havuzlarda ters yıkama yapılmaktadır.

 

 

KİMYASAL YÖNETİMİ

Personellerimize kimyasal kullanımı ile ilgili eğitimler verilmektedir.

Bakanlık onaylı ve MSDS belgeli kimyasalllar kullanılmaktadır.

Havuz kimyasallarında otomatik dozajlama sistemleri kullanılarak kimyasal tüketimi kontrol altında tutulmaktadır.

Vektör ve haşere ile mücadelede doğal yöntemlerin kullanılmasına öncelik verilmektedir.

 

 

SOSYAL SORUMLULUK

Sosyal Sorumluluk Projeleri kapsamında huzurevi ziyaretleri düzenlenmekte ve huzurevi misafirleri tesislere davet edilmektedir.

Farklı dernek ve kurumlar ile gerçekleştirilecek projeler planlanmaktadır.

 

 

HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK

Tesislerimizde bedensel engelli misafirlerimizin konforlu bir şekilde konaklayabilmesi için     gerekli düzenlemeler yapılmıştır.